Homepage

Veilige dijken

Veiligheid, dat is wat dijken ons bieden. Bescherming tegen hoogwater. Waterschappers zijn dagelijks in touw ervoor te zorgen dat u geen natte voeten krijgt.

Ruimte voor water

Wij geven water de ruimte om wateroverlast, maar ook verdroging tegen te gaan. Samen met u zoeken we naar goede oplossingen.

Schoon water

Uw afvalwater maken wij weer schoon op de zuiveringen. Zo houden we het water in de rivieren, kanalen, weteringen en sloten helder en leefbaar.

Video's

Waarom belastinggeld betalen?

In deze korte video ziet u wat er met uw belastinggeld door Waterschap Groot Salland wordt gedaan.

Rioolwater verwarmt zwemwater!

Rioolwater verwarmt zwemwater. Dat is in essentie waar het project Restwarmte rwzi Raalte om draait. Met restwarmte uit gezuiverd rioolwater wordt het water in zwembad Tijenraan weer verwarmd.

Animatie DEUGD onderdeel van project Inners

Een animatie over het project DEUGD II,: Duurzame Energiewinning Uit Geconcentreerde (afval)stromen in Deventer. Het is een studie naar de technische haalbaarheid van energie uit afvalwater. www.wgs.nl/inners

Genieten van water

Ons werkgebied is prachtig om in te wonen, werken en recreëren. Wij laten u hiervan graag genieten.

Tweets