Veilige dijken

Veiligheid, dat is wat dijken ons bieden. Bescherming tegen hoogwater. Waterschappers zijn dagelijks in touw ervoor te zorgen dat u geen natte voeten krijgt.

Ruimte voor water

Wij geven water de ruimte om wateroverlast, maar ook verdroging tegen te gaan. Samen met u zoeken we naar goede oplossingen.

Schoon water

Uw afvalwater maken wij weer schoon op de zuiveringen. Zo houden we het water in de rivieren, kanalen, weteringen en sloten helder en leefbaar.

Genieten van water

Ons werkgebied is prachtig om in te wonen, werken en recreëren. Wij laten u hiervan graag genieten.

Tweets

Video's

Het Waterbeheerplan, wat is dat? Dijkgraaf Dijk licht toe.

Gasveiligheid op rioolwaterzuiveringen

Bijzondere luchtbeelden waterwerk Streukelerzijl

Deltaprogramma

Ons Water